Już 119 naborów ogłoszono w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Opolskie nadal zajmuje pierwsze miejsce wśród województw pod względem zatwierdzonych wniosków o płatność. Dziś  mówiono o tym na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO.

Jacek Partyka, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji i Programów Operacyjnych informował, że ogłoszono już nabory na kwotę przekraczającą 3 148 mln zł, co stanowi 79,2% całej kwoty opolskiego RPO. Wnioski zatwierdzone do realizacji to ponad 2 550 mln zł, z czego podpisano już umowy na 2 188 mln zł. – 55,4% kwoty RPO, jaką stanowią podpisane umowy,  nadal daje nam trzecie miejsce  wśród województw, po pomorskim i wielkopolskim, które już doganiamy – powiedział Jacek Partyka. Nadal natomiast Opolskie prowadzi wśród regionów pod względem zatwierdzonych wniosków o płatność – stanowią one niemal 15% całej kwoty RPO. Na pierwszy kwartał tego roku zaplanowano kolejne 15 naborów, na całkowitą kwotę niemal 227 mln złotych.

Podczas tego posiedzenie Komitetu jego członkowie dyskutowali nad aktualizację kryteriów wyboru projektów  – wprowadzane zmiany wynikają przede wszystkim ze zmieniających się przepisów i wytycznych, uwag zgłaszanych przez ministerstwa oraz doświadczenia w dotychczas przeprowadzanych naborach.