Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” realizujący Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, planuje ogłosić  nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego.

Nabór będzie trwał od 14.05.2018 r. – 28.05.2018 r.

Link do ogłoszeń:

http://plaskowyz.pl/317/nabory-na-zadania-grantowe-2018.html